לא ניתן להעלות נתונים עם מזהה סניף 14 או מזהה חברה 1שסופקו, אנא פנה למנהל המערכת. תודה.